อาจารย์สตูลธรรมธรรมพรผู้บรรยายมหาวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความจริงใจในการจัดสรรเงินทุนสำหรับระบบการรักษาพยาบาลสากล นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นว่าการที่ผู้ป่วยที่ยากจนจะต้องรับผิดชอบบางส่วนต่อค่ารักษาพยาบาลไม่เป็นธรรม จาก 56 ประเทศที่ทำการสำรวจ Thailand เพิ่มขึ้นเป็น 27 จาก 41 ปีที่แล้ว

ซึ่งเป็นปีที่ดีที่สุดในประเทศ การใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชากรต่อหัวของประเทศลดลงถึง 40 เปอร์เซ็นต์เป็น 219 เหรียญสหรัฐ (7,086 บาท) ขณะที่อายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 75.1 ปีเพิ่มขึ้นจาก 74.6 ปีที่ผ่านมา ดัชนีประสิทธิภาพด้านสุขภาพของ Bloomberg คำนึงถึงค่าใช้จ่ายรวมของสุขภาพรวมถึงบริการด้านสุขภาพและการป้องกันโรคการวางแผนครอบครัวกิจกรรมโภชนาการและความช่วยเหลือฉุกเฉิน