คนตรังผวาสุนัขจรจัดเกลื่อน หวั่นโดนกัด’พิษบ้า’คร่าชีวิต

ชาวบ้านจังหวัดตรังร้องขอหน่วยงานจัดการสุนัขจรจัดตามสถานที่ชุมชน สวนสาธารณะ หวั่นโดนกัดจนเป็นพิษสุนัขบ้าและเสียชีวิต  เมื่อวันที่ 9 มี.ค. จากสถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในหลายจังหวัด ทางปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองตรัง อ.ห้วยยอด อ.ปะเหลียน และ อ.วังวิเศษ Continue reading “คนตรังผวาสุนัขจรจัดเกลื่อน หวั่นโดนกัด’พิษบ้า’คร่าชีวิต”

Posted on