ร้านค้าส่วนลด Don Don Donki ที่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่นจะเปิดให้บริการเป็นครั้งที่สองเมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ห้างสรรพสินค้า 100 AM ใน Tanjong Pagar

ร้านค้าที่ตั้งอยู่บนชั้นสองและสามของห้างสรรพสินค้าจะมีโปรโมชั่นต่างๆในวันเปิดตัวโซ่กล่าวในการประกาศบน Facebook ในวันศุกร์ที่ (1 มิถุนายน)

การเปิดตัวจะมีการโปรโมตผลิตภัณฑ์พิเศษเกม freebies การแจกของรางวัลการเปิดพิเศษราคาพิเศษและ roadshow

Don Don Donki หรือ Don Quijote ในญี่ปุ่นเปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เปิดศูนย์การค้าแห่งแรกในสิงคโปร์เมื่อเดือนธันวาคมที่ห้างสรรพสินค้า Orchard Central